Sodík - soľ - Na

Sol je síce  pre ľudské telo potrebná, ale veľmi dôležitá je aj jej kvalita,
predovšetkým jej úprava. V štátoch, kde sa používa len sol odparovaná z morskej
vody, sú veľmi zriedkavé choroby lymfatického systému, psychické príhody a
mrtvice.
Soliť je potrebné vždy podľa stavu organismu a podla situácie. Vôbec nesoliť je
potrebné pri ochoreniach obličiek, pri niektorých ochoreniach srdca a pri
vysokom krvnom tlaku.