Luteín

- strážca zraku - je vitamín rozpustný vo vode a patrí do skupiny rastlinných pigmentov nazývaných aj ako - karotenoidy

- prírodne sa vyskytuje ako voľný alebo vo forme zlúčeniny, má antioxidančné vlastnosti, a tým je nájdôležitejším antioxidantom na ochranu očí.

Štúdie

    - vedecký výskum z Harwardskej univerzity potvrdili, že lutein sa po vstrebaní do krvi špecificky hromadí v sietnici - v žltej škvrne - a šošovke, a tým sa potvrdilo, že je špecifický antioxidant pre oko, ktorý spomaľuje vznik degeneratívných zmien na sietnici a vznik šedého zákalu na šošovke, okrem toho zistili aj to, že odporúčaná denná dávka luteinu je 6 mg čo znižuje výskyt poškodenia oka o 43%.

- ďalšie štúdie poukázali, že s vyšším príjmom luteínu spolu s zaexantínom sa nižuje riziko vzniku šedého zákalu o 20%,  a degeneráciu žltej škvrny oka o 40%

- vedecké štúdie poukázali na dôležitosť užívanie výživových doplnkov s luteínu 30mg/deň počas 140 dní, čo vedie k zvýšeniu hladiny luteínu 10-násobne a zvyšuje hustotu pigmentu žltej škvrny o 20-40% a redukuje prenášanie modrého svetla na fotoreceptory o 30-40%

 
Vlastnosti luteínu
    - pôsobý ako antioxidant 
    - ochraňuje oči pred nežiadúcim vplyvom vonkajšieho prostredia
    - spomaľuje vznik degeneratívnych zmien v sietnici 
    - znižuje riziko šedeho zákalu a zeleného zákalu 
    - znižuje riziko srdcovo-cievnych chorôb
    - upravuje hladinu cholesterolu
    - chráni pred vznikom rakoviny hrubého čreva
 
Nedostatok 
    - vedie k postupným degeneračným zmenám v očnej šošovke a degenerácii žltej škvrny čo má za následok zhoršenie zraku a môže viesť aj k slepote. 
    - bledosť 
    - suchá pokožku

 

Augosamin

Strážny anjel nášho zraku

Strážny anjel nášho zraku
očná výživa a votaminový emulzný nápoj, ktorý je strážny anjel nášho zraku a je už 15 rokov číslom 1 v Európe. - očná výživa s vysokým obsahom luteínu a zeaxantínu, vitamínmy a minerálmi. Špeciálne vyvinutý pre starostlivosť očí - pôsobí proti degeneratívnym zmenán v očnej šošovke, ktoré...