Pre neštastného pracuje čas, šťastný žije vo večnosti...    

    Predstavte si samých seba v plnej kráse, sile a zdravý takýto by mal byť skutočný obraz nášho zdravotného stavu.
Ľahko sa hovorí tomu, kto nie je chorý, nemá žiadne zdravotné problémy, nič ho nebolí ..... Väčšine z Vás táto veta práve prešla hlavou, a možno ste ju aj hlasno povedali.
    Treba si uvedomiť, že zdravie nie je niečo dané, niečo vrodené, dané vekom, pohlavým, finančným stavom. Zdravie je stav bez choroby a bolestí, je to stav Vášho tela a organizmu, ktorý si každý sám pre seba po rokoch života vytvoril.
    Ak žijete život tak, že na svoje telo, organizmus a jeho harmóniu pomyslíte akurát vtedy, keď Vás niečo začne bolieť, tak sa nečudujte, že budete mať plynutím času nie len viac rokov, ale aj viac zdravotných ťažkostí, ktoré Vám znemožnia dôchodkové roky, ak sa Vaše telo nerozhodne inak a tie roky môžete dožiť. Je to silné vyhlásenie, ale treba sa spamätať a chrániť svoje telo a zdravotný stav deň čo deň. Veď predsa dôchodkový vek nie je nato, aby sme dni strávili v objatí bolestí a naštevovaním lekárov. Po dlhých rokoch práce a hnaní samých seba sú to tie najvhodnejšie roky na venovania sa plne tým činnostiam a aktivitám. ktoré máme najradšej. 
       V podkatégoriách tejto stránky nájdete najúčinejšie spôsoby doplnkovej výžívy a magnetickej a svetelnej terapie na ochranu nášho organizmu, prevenciu pred určitým ochoreniam a na liečenie ochorení. 
    Je to vlastne rozpísaný podrobný návod ako správne postupovať pri liečení tej ktorej choroby pri magnetoterapii a svetelnej terapii. Nastavenie vhodnej frekvencie a dĺžka liečenia s pulzujúcou magnetickou terapiou. Pri liečbe so svetelnou terapiou máte presne udanú farbu skliečka, dĺžku a presný bod osvetlovania. 
    Jasne a zrozumiteľne rozpísané liečebné metódy Vám tak uľahčia liečenie ako aj prevenciu v pohodlý Vášho domova. Tieto liečebné metódy nenahrádzajú návštevu lekára a jeho diagnózu!!! Je to doplnok k tej liečbe, čo stanovil lekár.

Nastavenie frekvencií

    Všetky nasledujúce frekvencie sa dajú nastaviť pri programe P3 a to tak, že po spustení aplikátora si všímame, či je tam zobrazené P3 ak nie, tak stlačením tlačidla (šípka hore alebo dole) nastavíme P3 a potom stlačíme tlačidlo START/OK.

Na displeji vidíme čísla, stláčaním tak isto tlačidla (šípky) hore alebo dole nastavíme zvolenú frekvenciu a potvrdíme stlačením START/OK tlačítka. Po potvrdení vidíme znova čísla, ktoré udávajú minúty liečenia, ktoré tak isto nastavíme so šípkami a tiež sa potvrdí tlačítkom START/OK, čím sa aplikátor odštartuje a začína odpočítávať minúty.

    Sú to všetky ODPORÚČANÉ frekvencie, ktoré sú orientačné a uvedené na základe viac ročných skúseností, ale napriek tomu môže u jednostlivých ľudí dojsť k odlišným reakciám, vzhladom k ich úrovni citlivosti a hladiny bolesti.