Energetická Terapia

    "Energetická medicína prináša vitalitu, keď ste vyčerpaný, zdravie, keď ste chorý a radosť keď ste na dne"

Človek je súčasťou prírody, od kterého je neoddelitelný. 
Všetky telesné fyzikálné chemické deje majú i svou energetickú zložku. Živý organismus citlivo a neustále reaguje na zmeny vo svojom okolí  a vo vnútri seba.
Jeho prirodzená tendencia je rovnováha. 
Energia slúží ako nosič informacií. Plynulosť energetického toku zaisťuje bezchybnú komunikáciu medzi jednotlivými bunkami (dokonalá informovanosť=dokonale organizovaná spolupráca všetkých buniek) i medzi organizmom a jeho okolím, t.j. energetická rovnováha znamená zdravie. Na druhej strane pri poruche komunikácie buniek a jednotlivých časti tela ide o ochorenie.
Táto porucha môže nastať, buď chybou nosiča (energetickým blokom) alebo chybnou informaciou alebo obidvoch. 
Pri liečení ide o odstránenie porúch energetického toku.  
Naše telo vždy vie, čo sa deje. Každá liečba je len dočasná „intenzivná terapia“.
 

Energetická terapia

    Energetická terapia je široká kategória spôsobov a postupov, ktoré sú určené na udržanie zdravia a zotavuje z choroby.Energetickú terapiu možno rozdeliť do dvoch kategórií: skutočná a domnelá energetická terapia. Skutočné energetické terapie využívajú špecifické vlnové dĺžky a frekvenciou na liečbu pacienta. Účinky týchto terapií je všeobecne ľahšie meranie v lekárskom výskume, pretože energia sa vyjadruje spôsobom, ktorý je merateľný v západnej medicíne.

    Energetická terapia nemá svoj pôvod v jednej lekárskej tradície, je to skôr moderná kategória medicíny, ktorá odráža expozíciu a dostupnosti rozličných chorôb a ich liečení.

    Medzi populárne formy patrí:

    - svetelná terapia

    - magnetoterapia, terapia magnetom

    - hudobná terapia, meditácia

    - akupunktúra, tradičná čínska medicína

    - ayurveda

    - kraniosakrálna terapia

    - terapia s kryštálmi

    - touch terapia - terapeutický dotyk

    - testovanie svalov, reflexológia

    - Qi gong, reiki, jóga

    Skutočné energetické terapie sú rešpektované a prijaté lekármi, pretože ide o tie techniky, ktoré využivajú magnetické vlny, elektrické impulzy, frekvenciu svetla sú teda ľahko merateľné pomocou biofyzikálnych vlastností a dajú sa využívať vo vedeckých postupoch a štúdií. 
Hoci tie typy energetických terapií, ktoré nie sú merateľné, ich popularita aj tak rastie v spoločnosti.