Laserová terapia

História

24.08.2015 23:14
Intravenózne ožarovanie krvi (invazívna metóda), zahŕňa osvetlenie krvi privádzaním nízkej úrovene laserového svetla s vlnovou dĺžkou 650 nm do cievneho kanála, zvyčajne žily na predlaktí.  Existuje niekoľko správ o pozítývnych účinkoch laseróvého ožarovania krvi. Niektorý autori uvádzajú, že...

Čo je nosné laserové liečenie?

25.08.2015 13:42
      Pri požívaní tohto prístroja boli zaznamenané nasledovné priaznivé účinky: - ovplyvňovanie krvných lipidov - zníži sa riziko tvorby krvných zrazenín - zlepšenie reológie krvi, hemodynamické (prietokové) parametre krvi - zníži sa viskozita krvi t.j. klesá odpor krvi pri...

Čo lieči laserová terapia?

28.08.2015 22:52
- je určený na liečenie srdcovo-cievnych a mozgovo-cievnych ochorení a ich predchádzaniu.           Účinok laserového ožarovania:       - zlepšenia reologické vlastností krvi a zníži sa odpor krvi pri prúdení.     - zvyšuje sa...

Nosná Laserová terapia