detoxikacia organizmu

25.07.2015 02:01

Význam detoxikácie organizmu

Náš organizmus tvoria predovšetkým orgány, ktoré sú vzájomne prepojené a ich harmonické spolupracovanie zabezpečuje zdravé fungovanie nášho tela. 

Harmonickú spoluprácu orgánov môžu však narušiť toxíny, ktoré sa dostanú do nášho tela stravou, z vonkajšieho prostredia, z vírusov, baktérií, plesní, zo stresu… 

Odstránením toxických vplyvov sa do organizmu prinavracia schopnosť správnej autoregulácie a tým sa do organizmu prinavracia harmónia.


Detoxikácia je odstránenie toxínov z nášho organizmu, ktoré narúšajú autoregulačné pochody. Zdravie a harmónia je v našom organizme vtedy, keď energeticko-informačné procesy prebiehajú v primeranej sile a kvalite a hlavne, keď organizmus správne vyhodnocuje jednotlivé pokyny a informácie. Množstvo toxínov v organizme je priamo úmerné závažnosti poškodenia, čiže pri ľahkých zdravotných poruchách je v tele len málo jedov, zatiaľ čo pri závažnom poškodení zdravia je v organizme veľa odpadu a jedov. Veľký vplyv na danú situáciu má psychika. Vystresované tkanivo zadržiava toxíny, nakoľko stres oslabuje obličky, ktoré majú na starosti vylučovanie toxínov. Zníženým vylučovaním jedovatých látok sa znižuje výkonnosť imunitného systému. Mnohí ľudia majú na stres ventil v podobe patologického chovania. Je porekadlo, ktoré hovorí: „Zlá bylina nevyhynie.“ Takýto človek dokáže ochrániť seba, pre svoje okolie je však nebezpečný.

Späť