Čo je kľúčom nesmrteľnosti?

20.09.2014 19:14
    Všetci vieme, že správne stravovanie, zníženie stresu, život v milujúcom a bezpečnom vzťahu nám predlžuje život.
 
    Podľa knihy Žalmov, dĺžka ľudského života je "šesťesiat rokov a desať", čo znamená sedemdesiat rokov v mederných termínoch. Existujú príklady ľudí v Starom zákone, ktorí žili oveľa dlhšie - ako Matuzalem, ktorí dosiahol zrelývek na 969 rokov, ale nevieme, či je potrebné brať tieto údaje doslovne.
    70 rokov sa zdá v súčastnej modernej dobe tým primeraným vekom. Pokrok v medicíne, lepšia výživa a zlepšenie životných podmienok ľudí, najmä v priemyselne vyspelých krajinách, prispieva k častejšiemu sa dožitiu 70. a 80. rokov.
    Ženy priemerne žijú o päť rokov dlhšie ako muži.
 
    Genetické kódovanie dĺžky života našej DNA je asi 115 - 120 rokov, ale nie je známe, prečo nastáva v určitom okamihu zhoršenie fungovania našich buniek a následný koniec ich funkčnosti. 
    Kľúčom k dlhovekosti však v značnej miere prispievajú aj našej životné podmienky a ako staráme o seba.
 
    Štúdie dokazujú, že starnutia je do značnej miery výsledkom poškodenia molekúl, ktoré tvoria naše bunky. Ako poškodenie postupuje, zhoršuje sa funkcia našich buniek, čo vedie k poklesu nášho zdravia. Naše telo sa začne opotrebovať (tak ako v prípade starého stroja) a zomrie. Toto zhoršenie buniek môže byť spôsobená hromadením chýb v procese kopírovania DNA spôsobená vnútornými a vonkajšími faktormi ako je výživa, slonečné svetlo, cigarety....
    Ďalším dôvodom, prečo naše bunky nefungujú donekonečna je tzv. telomér - je to podstate časť DNA na konci chromozómu, ktorý ho chráni pred poškodením. Môžeme ich porovnať k zakončeniu šnuriek, ktoré zabraňujú štiepeniu konca šnúrky. 
    Ako starneme, tieto teloméry sa skracujú a tým sa nepochybne podieľajú na starnutí, ale nevieme isto či je skrátenie telomér príčinou starnutia alebo len príznakom procesu starnutia. 
 
    V roku 1980 bol objavený enzým teloméráza - ktorý chráni špičky telomér a môže znovu aktivovať. Štúdie vykonávané na myšiach dokazujú, že nahradením tohto enzýmu možno obnoviť zdravie a vitalitu, čo naznačuje, že zvýšenie telomerázy u ľudí by mohlo byť kľúčom mladosti. Nevýhodou je však to, že telomeráza by mohla podporiť rast rakoviny v ľudskom tele.
 
    Zrejme hľadanie tajomstva večného života alebo aspoň podstatné predĺženie životnosti nie je až také jednoduché, ako zvýšenie produkcie telomerázy, ale má potenciál jedného dňa zmeniť biochémiu starnutia. Dovtedy budeme musieť vystačiť s menej dramatickými spôsobmi, na predĺženie nášho života. 
    Správne stravovanie, zníženie stresu, život v milujúcom a bezpečnom vzťahu nám predlžuje život. 
 
    Bádateľ a spisovateľ Narional Geographic, Dan Beuttner, ktorý študuje národy s najdlhšou životnosťou. Tieto oblasti sveta nazýva "modré zóny". Podľa New York Times majú tieto oblasti niekoľko spoločných čŕt. Životné prostredie v týchto oblastiach má veľky vplyv na zdravé stravé stravovanie a dostatok pohybu. Spoločenské vzťahy medzi obyvateľmi sú veľmi dobré, obyvatelia si navzájom pomáhajú, čo má priaznivý vplyv aj ich duševné zdravie. Spoločnosť ako blízka rodina pristupujú k sienorom s tou najvyššou úctou.
 
Späť

Výživové doplnky

BNM Formula 5

BNM Formula 5
BNM Formula5 je výživový doplnok z vareného predklíćeného bio-jačmena, ktorá je tou najlepšou...

Q10 koenzím POWER

Q10 koenzím POWER
Emulzný nápoj ináč nazývané elixírom života Q10 Power od WellHappyNess. Q10 sa nachádza v každej...

Chondrosamin - kĺbová výživa

Chondrosamin - kĺbová výživa
Chondrosamin - kĺbová výživa   Kĺbová výživa - čo sa doteraz zdalo...

Augosamin - strážny anjel zraku

Augosamin - strážny anjel zraku
očná výživa a votaminový emulzný nápoj, ktorý je strážny anjel nášho zraku a je už 15 rokov...