Alkohol

23.06.2014 18:29
 
- je stredne silnou psychoaktívnou látkou a vôbec nie je slabučký, neškodný. Je to látka, ktorá dokáže rúcať zábrany, znižovať kritickosť úsudku a podstatnej miere meniť bežné, zaužívané správanie ľudí - vedie k depresii alebo aj k agresivite.
 
Alkohol tak isto môže spôsobiť nepríjemnosti alebo katastrofu aj bez toho, aby bol jedinec od nej závislý.
 
Máme na mysly predávkovanie - v miernych prípadoch sa jedná o "opicu", v ťažších prípadoch už dochádza k trvalému poškodeniu zdravia, až k smrti.
 
    - úraz vzniknutý v stave opilosti - zmenené vedomie, napr. pád z výšky, pod motorové vozidlo, úraz na stroji, vyprovokovanie iných zdravotných ťažkostí...
 
Na ich vznik nemá žiadny vplyv to, či je jedinec závislý od alkoholu alebo nie, keďze k týmto stavom môže dojsť aj pri prvom užití tejto drogy - t.j. alkoholu.
 
Prehlbonie do závislosti
 
    - charakteristickým znakom závislosti je jedincove zatajovanie pred ostatnými ako aj pred sebou skutočnosti, aké sú narastajúce problémy, o ktorých vie, že by ho mohli poškodzovať. Najlepším príkladom je "Tajné pitie".
 
    - konzumácia alkoholu uvoľňuje horšiu osobu, vypúšťa z nás tzv. čerta, ktorý je schopný robiť veci, ktoré by za triezva asi nikdy neurobil. Po vytriezvení však dochádzajú výčitky svedomia, čo sú priamo hrozné pocity a mnohých to znova prinúti siahať po svoj prostriedok, pijú čoraz častejšie a viac, aby otupený utekali sami pred sebou.
 
    - jedinec pijúci alkohol čoraz častejšie duševne aj fyzicky začína upadať. Začína sa hrubnutie osobnosti, konanie bez zábran, vzniká z neho nesolídna osoba, čo ho poškodzuje v sociálnej i pracovnej sfére jeho života. 
 
Späť