Zdravie našich očí

Chráňme naše svetlo

27.06.2014 18:28
Zrak je jeden z najcennejších ľudksých zmyslov a treba si chrániť ako oko v hlave...     Oko je z viacerých hľadísk veľmi význaným orgánom a denne je vystavené zaťažovaniu a škodlivým vplyvom vonkajšieho prostredia. Nie je teda otázne, či sa o naše oči máme starať alebo nie....

Zdravý zrak

Augosamin - strážny anjel zraku

Augosamin - strážny anjel zraku
očná výživa a votaminový emulzný nápoj, ktorý je strážny anjel nášho zraku a je už 15 rokov číslom 1 v Európe. - očná výživa s vysokým obsahom luteínu a zeaxantínu, vitamínmy a minerálmi. Špeciálne vyvinutý pre starostlivosť očí - pôsobí proti degeneratívnym zmenán v očnej šošovke, ktoré...